Κυβισμός / Cubism,  Lyonel Feininger,  Paintings,  Square,  Uncategorised

Lyonel Feininger – Landungssteg 1920